Trang chủ Giá cho thuê vận thăng cẩu tháp

Giá cho thuê vận thăng cẩu tháp

Khách hàng đang tìm đối tác thuê vận thăng cẩu tháp? Hãy chọn Chí Thành – Chúng tôi chuyên cho thuê vận thăng, cho thuê cẩu tháp uy tín nhất tại tphcm và trên toàn quốc. Dưới đây là bảng báo giá thuê vận thăng, báo giá thuê cẩu tháp – những mặt hàng sản phẩm chúng tôi hiện đang kinh doanh sản xuất:

 

BẢNG GIÁ BÁN / CHO THUÊ

VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI

STT

Loại Vận thăng

Tải trọng/lồng

Chiều cao

Giá thuê

Thời gian thuê

Ghi chú

1

Việt Phát

Model VPV200

2 Tấn/lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

2

Hoà Phát

1 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

3

Hoà Phát

2 Tấn/lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

4

Zeno Hàn Quốc

1 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

5

Liftec Hàn Quốc

2 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

6

GJJ Trung Quốc

2 Tấn/Lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

7

Daijung & Kumkang

Hàn Quốc

1 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

8

Zeno Hàn Quốc

1 Tấn/Lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

Đơn giá bán một số loại vận thăng lồng

BÁN CHẠY NHẤT

STT

Nhà sản xuất

Tải trọng/lồng

Chiều cao

Tình trạng

Giá bán

Ghi chú

1

Hoà Phát

1 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

90%

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định Theo yêu cầu khách hàng.

Bảo hành 12 tháng

2

Việt Phát

1 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

90%

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định Theo yêu cầu khách hàng.

Bảo hành 12 tháng

3

Zeno-Hàn Quốc

1 Tấn/Lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

Mới 100%

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định Theo yêu cầu khách hàng.

4

Byuck San- Hàn Quốc

1 Tấn/Lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

90%

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định Theo yêu cầu khách hàng.

Gía bán một số loại tời /vận thăng nâng hàng

Thông dụng 500kg @1000kg

STT

Nhà sản xuất

Tải trọng

Chiều cao

Tình trạng

Giá bán

Ghi chú

1

Việt nam

500kg

Theo yêu cầu

Mới 100%

Liên hệ

Vận chuyển ,bao lắp dựng,kiểm định thiết bị theo yêu cầu khách hàng

2

Việt nam

1000kg

Theo yêu cầu

Mới 100%

Liên hệ

Vận chuyển ,bao lắp dựng,kiểm định thiết bị theo yêu cầu khách hàng

GIÁ BÁN VÀ CHO THUÊ

CẨU THÁP

STT

Loại cẩu tháp

Chiều cao/tầm với

Tải max/min

Thơi gian thuê

Giá bán

Ghi chú

1

Cẩu tháp Linden L5001

Cẩu leo tầng

Theo yêu cầu

3T /1T

Thỏa Thuận

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

2

Cẩu tháp MAGNI S40

Cẩu leo tầng

Theo yêu cầu

2.2T/ 0.9T

Thỏa Thuận

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

3

Cẩu tháp QTZ 5013

Theo yêu cầu

6T/1.3T

Thỏa Thuận

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

4

Cẩu tháp Cmax 6021

Theo yêu cầu

10T/2.1T

Thỏa Thuận

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

5

Cẩu tháp Zoomlion 5013

Theo yêu cầu

6T/1.3T

Thỏa Thuận

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

Đơn giá bán một số loại cẩu tháp

BÁN CHẠY NHẤT

STT

Loại cẩu tháp

Chiều cao/tầm với

Tải max/min

Tình trạng

Giá bán

Ghi chú

1

Potain Mc85

Theo yêu cầu

5 T/1.3 T

95 %

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

2

Cẩu tháp MAGNI S40

Cẩu leo tầng

Theo yêu cầu

2.2T/ 0.9T

85 %

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

3

Potain

Theo yêu cầu

10T/2.5T

SX: 1996

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

4

QTZ63( 5013)

Theo yêu cầu

6T/1.3T

SX: 2007

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

5

QTZ63( 5013)

Theo yêu cầu

6T/1.3T

SX: 2011

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

6

QTZ63( 5013)

Theo yêu cầu

6T/1.3T

SX: 2013

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

7

TCT 5512

Theo yêu cầu

6T /1.2 T

SX: 2011

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

8

HPCT 5013

Theo yêu cầu

6T/ 1.3T

SX: 2009

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

9

Cmax 5013

Theo yêu cầu

6T/ 1.3T

Mới 100%

Liên hệ

Giá nhập về đến cảng TP.HCM

10

TCT 5512

Theo yêu cầu

6T /1.2 T

Mới 100%

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

11

QTZ63( 5013)

Theo yêu cầu

6T/ 1.3T

Mới 100%

Liên hệ

Bao vận chuyển, lắp dựng,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

12

Zoomlion 5013

Theo yêu cầu

6T/ 1.3T

SX: 2010

Liên hệ

Vận chuyển, lắp dựng ,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

13

Q6015-Potain

Theo yêu cầu

10T/1.5T

SX: 2006

Liên hệ

Vận chuyển, lắp dựng ,kiểm định theo yêu cầu khách hàng