Trang chủ Giá cho thuê vận thăng cẩu tháp

Giá cho thuê vận thăng cẩu tháp

 

BẢNG GIÁ BÁN / CHO THUÊ

VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI

STT

Loại Vận thăng

Tải trọng/lồng

Chiều cao

Giá thuê

Thời gian thuê

Ghi chú

1

Việt Phát

Model VPV200

2 Tấn/lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

2

Hoà Phát

1 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

3

Hoà Phát

2 Tấn/lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

4

Zeno Hàn Quốc

1 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

5

Liftec Hàn Quốc

2 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

6

GJJ Trung Quốc

2 Tấn/Lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

7

Daijung & Kumkang

Hàn Quốc

1 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

8

Zeno Hàn Quốc

1 Tấn/Lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

Liên Hệ

Thỏa Thuận

 Vận chuyển,lắp đặt,Kiểm định theo yêu cầu khách hàng .

Đơn giá bán một số loại vận thăng lồng

BÁN CHẠY NHẤT

STT

Nhà sản xuất

Tải trọng/lồng

Chiều cao

Tình trạng

Giá bán

Ghi chú

1

Hoà Phát

1 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

90%

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định Theo yêu cầu khách hàng.

Bảo hành 12 tháng

2

Việt Phát

1 Tấn/Lồng X 2 lồng

Theo yêu cầu

90%

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định Theo yêu cầu khách hàng.

Bảo hành 12 tháng

3

Zeno-Hàn Quốc

1 Tấn/Lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

Mới 100%

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định Theo yêu cầu khách hàng.

4

Byuck San- Hàn Quốc

1 Tấn/Lồng X 1 lồng

Theo yêu cầu

90%

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định Theo yêu cầu khách hàng.

Gía bán một số loại tời /vận thăng nâng hàng

Thông dụng 500kg @1000kg

STT

Nhà sản xuất

Tải trọng

Chiều cao

Tình trạng

Giá bán

Ghi chú

1

Việt nam

500kg

Theo yêu cầu

Mới 100%

Liên hệ

Vận chuyển ,bao lắp dựng,kiểm định thiết bị theo yêu cầu khách hàng

2

Việt nam

1000kg

Theo yêu cầu

Mới 100%

Liên hệ

Vận chuyển ,bao lắp dựng,kiểm định thiết bị theo yêu cầu khách hàng

GIÁ BÁN VÀ CHO THUÊ

CẨU THÁP

STT

Loại cẩu tháp

Chiều cao/tầm với

Tải max/min

Thơi gian thuê

Giá bán

Ghi chú

1

Cẩu tháp Linden L5001

Cẩu leo tầng

Theo yêu cầu

3T /1T

Thỏa Thuận

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

2

Cẩu tháp MAGNI S40

Cẩu leo tầng

Theo yêu cầu

2.2T/ 0.9T

Thỏa Thuận

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

3

Cẩu tháp QTZ 5013

Theo yêu cầu

6T/1.3T

Thỏa Thuận

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

4

Cẩu tháp Cmax 6021

Theo yêu cầu

10T/2.1T

Thỏa Thuận

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

5

Cẩu tháp Zoomlion 5013

Theo yêu cầu

6T/1.3T

Thỏa Thuận

Liên hệ

Vận chuyển,lắp đặt,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

Đơn giá bán một số loại cẩu tháp

BÁN CHẠY NHẤT

STT

Loại cẩu tháp

Chiều cao/tầm với

Tải max/min

Tình trạng

Giá bán

Ghi chú

1

Potain Mc85

Theo yêu cầu

5 T/1.3 T

95 %

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

2

Cẩu tháp MAGNI S40

Cẩu leo tầng

Theo yêu cầu

2.2T/ 0.9T

85 %

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

3

Potain

Theo yêu cầu

10T/2.5T

SX: 1996

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

4

QTZ63( 5013)

Theo yêu cầu

6T/1.3T

SX: 2007

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

5

QTZ63( 5013)

Theo yêu cầu

6T/1.3T

SX: 2011

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

6

QTZ63( 5013)

Theo yêu cầu

6T/1.3T

SX: 2013

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

7

TCT 5512

Theo yêu cầu

6T /1.2 T

SX: 2011

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

8

HPCT 5013

Theo yêu cầu

6T/ 1.3T

SX: 2009

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

9

Cmax 5013

Theo yêu cầu

6T/ 1.3T

Mới 100%

Liên hệ

Giá nhập về đến cảng TP.HCM

10

TCT 5512

Theo yêu cầu

6T /1.2 T

Mới 100%

Liên hệ

Vận chuyển ,lắp dựng, kiểm định theo yêu cầu khách hàng

11

QTZ63( 5013)

Theo yêu cầu

6T/ 1.3T

Mới 100%

Liên hệ

Bao vận chuyển, lắp dựng,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

12

Zoomlion 5013

Theo yêu cầu

6T/ 1.3T

SX: 2010

Liên hệ

Vận chuyển, lắp dựng ,kiểm định theo yêu cầu khách hàng

13

Q6015-Potain

Theo yêu cầu

10T/1.5T

SX: 2006

Liên hệ

Vận chuyển, lắp dựng ,kiểm định theo yêu cầu khách hàng