Trang chủ Giá phụ tùng

Giá phụ tùng

PHỤ TÙNG VẬN THĂNG CÁC LOẠI.

STT

Phụ tùng vận thăng

Model

Đơn vị

Đơn giá

Ghi chú

1

Bánh nhông vận thăng

Zeno

Bộ

Liên Hệ

 

2

Cáp chống xoắn ø14

 

Mét

Liên Hệ

 

3

Con lăn vận thăng

Vp-HP-Zeno-Gjj

Bộ

Liên Hệ

Đủ bạc đạn,cốt

4

Bánh tỳ vận thăng

VP- HP-ZENO

Bộ

Liên Hệ

Đủ bạc đạn,cốt

5

Bộ trục vít + Bánh vít

GJJ- Zeno

Bộ

Liên Hệ

 

PHỤ TÙNG CẨU THÁP CÁC LOẠI .

STT

Phụ tùng cẩu tháp

Model

Đơn vị

Đơn giá

Ghi chú

1

Cáp chống xoắn ø14

 

Mét

Liên Hệ